Sevärdheter i Kungsbacka

I Kungsbacka finns en hel del sevärdheter och attraktioner. Allt från gamla slott till naturreservat.

I Kungsbacka finns en hel del sevärdheter och attraktioner. Allt från gamla slott till naturreservat.Naturreservatet Fjärås Bräcka


Fjärås Bräcka är ett av Sveriges mest kända naturreservat. Här är naturen magnifik med skogar och åkrar och en vacker havsutsikt. Genom reservatet går en naturstig som är populär att vandra. Stigen leder bland annat förbi ett stort gammalt gravfält, Li, med drygt 100 resta gravstenar. Särskilt vackert är naturområdet på sensommaren när ljungen blommar och allt är grönt och utslaget. Området är ett naturreservat för att utveckla och bevara den rika floran och faunan som finns här. Flera rödlistade arter, både växter och djur, finns i Bräcka och dessutom har området en särpräglad geologi. Sedan 2005 finns Fjärås Bräcka Naturrum, en utställning som visar natur och kulturhistoria från trakten. Där finns även ett café.Tjölholms slott


Tjölholms slott i Fjärås är en av områdets mest kända och populära sevärdheter. Slottet ligger vackert beläget på en halvö i Kungsbackafjorden och byggnaden går i en brittisk tudorstil. Slottet är ritat av Lars Israel Wahlman och är sedan 1991 förklarat som svenskt byggnadsminne.Tjolöholm nämndes första gången i skrift år 1231 och tillhörde då den danske kungen Valdemar Sejr. Slottet kom i svensk ägo år 1659 sedan greven och fältmarsalen Carl Mauritz Lewenhaupt anskaffat det. Greve Lewenhaupt sålde sedan slottet vidare till en annan greve, Fabian Wrede och senare tillföll slottet den adliga släkten Sparre genom giftermål. Sedan följde ett antal olika ägare genom åren fram till 1892 då det köptes av James Fredrik Dickson. Ett nytt slott ritades då som stod klart är 1904, det slott som fortfarande står på platsen idag. Inredningen i slottet är mycket påkostad och finns fortfarande intakt. Den kommer från det anrika varuhuset Liberty i London och är ett av de bästa exemplen på Arts and Crafts i Sverige.Nu för tiden ägs slottet av Tjolöholsstifelsen vars uppdrag är att förvalta och utveckla egendomen och dess kulturella värden ur ett turistiskt perspektiv.Slottet håller öppet för allmänheten, både invändigt och i de vackra trädgårdarna. Varje år hittar runt 200 000 besökare till slottet. De senaste åren har det hållits en årlig julmarknad på slottet.Nidingen


Nidingen är en ö utanför Kungsbacka. Ön räknas som en av Hallands, och hela Sveriges finaste fågelöar. På ön finner man landets största koncentration av tobisgrisslor, småskrakar och kentiska tärnor. Man finner dessutom den enda kolonin av tretåiga måsar i Sverige här. Totalt finns det över hundra olika fågelarter på ön. Sedan omkring 30 år tillbaka i tiden finns en fågelstation på ön och Göteborgs Ornitologiska Förening driver en verksamhet som handlar om forskning, ringmärkning andra fågelstudier.Under sommarmånaderna hittar ofta också sälar till ön och slår läger där. Floran på ön är även den speciell och består av olika typer av havsstrandväxter som trift, marrisp, strandmalört, strandbeta och strandkål.Ön är cirka 300 meter bred och en dryg kilometer lång. Runt ön finns förrädiska rev som genom åren lurat många sjöfarare. Trots att en fyr funnits på ön sedan tidigt 1600-tal har över 600 sjöolyckor skett i vattnet runt Nidingen. På ön finns flera gravplatser för de som omkommit i olyckorna genom historian.År 1834 byggdes antal fyrar på ön ut. Två sexkantiga fyrtorn tillkom och idag är de klassade som byggnadsminnen.Efter andra världskrigets slut år 1946 moderniserades fyrplatsen och bland annat fördes ytterligare ett nytt fyrtorn upp.Inget fast boende finns idag på ön men genom åren har ett antal familjer bott här. De arbetade bland med att rapportera till SMHI och styra fyrarna, något som idag är automatiserat.Till Nidingen tar man sig via båt och flera turer avgår dagligen, framförallt under sommaren.