Näringslivet i Kungsbacka

Kungsbacka har genom historien varit en viktig handelsplats och en stad med mycket både nationell och internationell handel. Trots att staden varit ganska liten har den strategiska placeringen vid vägar och vatten gjort att staden haft stor betydelse för handeln.

Kungsbacka har genom historien varit en viktig handelsplats och en stad med mycket både nationell och internationell handel. Trots att staden varit ganska liten har den strategiska placeringen vid vägar och vatten gjort att staden haft stor betydelse för handeln.Under 1800-talet och början av 1900-talet var dock konkurrensen stor från de många närliggande städerna. Framförallt Halmstad och Göteborg har genom åren försökt roffa åt sig av Kungsbackas näringar. På senare år har dock Kungsbacka tagit sig tillbaka och på allvar etablerat sig som en spelare att räkna med. För ett par år sedan utsågs staden av Svensk Handel till Regionens raket. Både innerstadens och de närliggande stormarknadernas handel har vuxit och växer stabilt.Kungsbacka är även fortfarande känt för sina handelsplatser, eller snarare köpcentrum. Freeport och Kungsmässan är två av dem och de är välkända i området. Genom åren har de nominerats till och vunnit flera priser. Bland annat vann Kungsmässan år 2008 titeln Årets köpcentra. I Kungsbacka kommun finns omkring 400 företag inom handel. Tillsammans sätter de omkring 2 200 personer i arbete och omsätter 4,5 miljoner kronor.Utöver handeln så är stadens näringsliv relativt stort och diversifierat. Det finns inte någon industri som dominerar eller någon annan arbetsgivare som är överlägset störst. Det finns därför ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen, tjänster och produkter i Kungsbacka.I stadens finns knappt 8 000 aktiva företag som är verksamma inom nästan 500 olika branscher. Med en så pass bred företagskultur finns en stabilitet i stadens näringsliv och kommunen är inte beroende av ett fåtal giganter. På så vis är Kungsbacka inte lika sårbart vid lågkonjunkturer som många andra svenska småstäder som är beroende av en viss industris framfart.Handeln som är både detalj- och partihandel, tillsammans med olika tjänsteföretag, bygg och fastigheter och service är de största branscherna i Kungsbackas lokala näringsliv även om det finns en del tillverkningsindustri också.Kommunen är den enskilt största arbetsgivaren i staden och har nästan 6 000 anställda. De största företagen i Kungsbacka har omkring 150 anställda.Näringslivet i staden växer, liksom staden själv. De senare åren har antalet företag baserade i staden vuxit med cirka 400 stycken per år. I andelen småföretag som har anställd arbetskraft ligger Kungsbacka över det svenska snittet och nästan en tredjedel av stadens småföretag har någon eller flera anställda.Vad gäller antalet privata arbetsplatser med anställda per 1 000 invånare ligger Kungsbacka över snittet även där. I Kungsbacka finns 36,5 privata arbetsgivare per 1 000 invånare medan snittet ligger på 33,7 i övriga landet.Kungsbacka ligger mitt i ett av de snabbaste och starkaste områdena i Sverige om man ser till tillväxt och arbetsmarknad. Göteborg med omnejd växer snabbt. Här finns goda kommunikationer, som Landvetter flygplats, Göteborgs hamn samt gott om vägar och järnvägsförbindelser. Dessutom är ju västkusten känt för sin vackra natur. Tillsammans bildas en attraktiv region som har en stark befolkningstillväxt. Näringslivet, lokalt som regionalt, växer och är välmående och kan dra stor nytta av rörligheten i regionen.Kungsbacka är alltså ganska beroende av Göteborg och andra närliggande orter i regionen. Många av stadens invånare jobbar i andra kommuner än Kungsbacka, även om det finns gott om arbetstillfällen även i Kungsbacka. Men att pendla de knappa tre milen till Göteborg är ingen ovanlighet.För att kunna behålla duktig arbetskraft i staden och kunna hänga med i den snabba tekniska utvecklingen satsar staden mycket på utbildning. Bland annat arbetar kommunen mycket med lärlingsutbildningar, ung företagsamhet och praktik för att ungdomar ska kunna komma in i Näringslivet tidigt.Det finns även flera olika samarbeten mellan stadens unga och näringslivet. Framtidsfrön är en organisation som jobbar med entreprenörskap och träffar ofta elever från både grund- och gymnasieskolan.Staden arbetar även aktiv med kontakt med de olika högskolorna och universiteten i närområdet och har mycket samverkan med bland annat Yrkeshögskolan i Kungsbacka, Göteborgsuniversitet, Alexandersoninstitutet i Varberg och Högskolan i Halmstad.